Razvijanje i jačanje SAMOPOUZDANJA!

Razvijanje i jačanje SAMOPOUZDANJA!

Razvijanje i jačanje SAMOPOUZDANJA! Verujemo i da ste i sami vremenom shvatili koliko je samopouzdanje važno u realizaciji bilo koje ideje. Ova tema je neizostavni deo našeg programa, bilo koju formu da odaberete. U kontekstu ove teme, kao i drugih tema i njihovih...

ODNOS PREMA SEBI I DRUGIMA!

ODNOS PREMA SEBI I DRUGIMA!

Ljubav prema sebi zaista zvuči apstraktno, pa je vremenom dobila epitet fraze, međutim, istina je da je ova tema i neophodna i sveobuhvatna, te Vas upoznajemo sa pravim značenjem ove ,,fraze" u svim njenim manifestacijama. U kontekstu ove teme, kao i drugih tema i...