Cilj ove, pre svega duhovne, teme jeste upoznavanje sa našim unutrašnjim bićem i sa njegovim potrebama, koje se na kraju mogu realizovati i kao nove poslovne ideje.

U kontekstu ove teme, kao i drugih tema i njihovih podtema, kriju se odgovori na sve naše životne nepremostive okolnosti ili bar onih koje takvima smatramo:

1. Da li moram raditi posao koji ne volim da bih preživeo? Ovde bismo napomenuli da nije suština u sticanju bogatstva, već u pronalasku svog autentičnog izražaja, koji bi nam obezbedio egzistenciju.
2. Zašto uvek privlačim slične partnere ili toksične odnose u kojima nisam srećan/srećna i kako to da promenim?
3. Kako da prevaziđem bolne situacije, koje mi je teško prihvatiti?
4. Kako da moji odnosi sa bliskim osobama postanu kvalitetniji?
5. Na koji način da podignem nivo svoje životne energije?
6. Izbalansiranost muške i ženske energije.

Nije suština u izgradnji novog identiteta, već u izražavanju našeg autentičnog bića, koje ne dolazi do izražaja usled nametnutih i puno puta ponovljenih programa, koji nisu naši, iako nam takvi izgledaju.
Od trenutka kada steknete određena znanja, do trenutka kada ćete ih sa lakoćom primenjivati na dnevnom nivou, potrebno je vreme. Mi smo naučeni da sve informacije propustimo kroz filter racionalnog uma, samim tim, vreme za edukaciju je nužno i neizostavni deo procesa. Prilikom ličnih online konsultacija, bavimo se Vašim konkretnim pitanjima, bez ustaljenih formi i programa. Kursevi, predavanja i ostali edukativni sadržaji koncipirani su na osnovu najčešće postavljanih pitanja i teme su opšteg karaktera.